Kondrashin / I. Oistrakh / Moscow po. - Mendelssohn & Tchaikovsky : Violin Concerto (1967 Tokyo Live)

Kondrashin / I. Oistrakh / Moscow po. – Mendelssohn & Tchaikovsky : Violin Concerto (1967 Tokyo Live)

コンドラシンのテンションの高さ、オケのうまさに脱帽。それにまして オイストラフのヴァイオリンの意外なぐらいの素晴らしさに大変驚かされました。これはかけ値なしの大演奏。音質も良し。また解説はオイストラフの「日本に寄せる讃歌…

Read Article →